Ćwiczenia z kształcenia słuchu dla uczniów szkół muzycznych I stopnia – www.KsztalcenieSluchu.edu.pl

Niniejszy program umożliwia poznanie i utrwalenie poprzez ćwiczenia
najważniejszych zagadnień z teorii muzyki obowiązujących w programie nauczania
kształcenia słuchu w szkołach muzycznych I stopnia. Opanowanie tej podstawowej wiedzy teoretycznej,
a następnie umiejętne jej wykorzystanie w praktyce, pozwoli na pełniejszy odbiór muzyki
oraz na lepsze jej tworzenie i odtwarzanie.

K. J. F. Bundyra

Do prawidłowego funkcjonowania programu wymagane jest zainstalowanie Adobe Flash Player w wersji przynajmniej 11.1.0. Pobierz Adobe Flash Player

Ćwiczenia

Interwały proste

Interwały złożone

Trójdźwięki bez przewrotów

Trójdźwięki w przewrotach

Dominanta septymowa

Gamy durowe i ich triady

Gamy molowe i ich triady

Enharmonia